سازگار با آخرین ورژن فایرفاکس

جان آفرینش

ارسال شده در تاریخ فروردین ۲۱, ۱۳۹۵ در مقالات

در جامعه امروزی بی سوادی و ننوشتن در حال ریشه کن شدن است ولی آیا سواد در اندیشیدن و انتقال اندیشه هم رو به رشد است؟
بی هیچ تردیدی بر این باورم که معیار سواد نه خواندن و دانستن و نه حتی نوشتن صرف، که “نوشتنِ اندیشه” هاست.
در واقع نوشتن سود سوادست و ارزش افزوده دانش و اندیشه ما. نوشتن به نگارش در آوردن واژه ها که نه، آفرینش و خلق معنا و مفهوم است.تبدیل اطلاعات به آگاهیست، تبدیل داده به ایده و فکر.
نوشتن بازی با کلمات نیست، دلنوازی حرفها و بازنمایی واژه ها و معناست.
امروز خیلی از ما مینویسیم ولی آیا جز مکتوب کردن تجربه ها کاری میکنیم؟
نوشتن مکتوب کردن تجربه ها نیست. خود یک تجربه مکتوب از زندگیست.
نونِ نوشتن جان آفرینش است که خداوند هم به آن قسم میخورد… ن والقلم و ما یسطرون.
هر متنی نوشته نیست.
عادت سرمشق کردن سیاه مشق ها را کنار بگذاریم.

نویسنده: مهدی صائمی – مشاور ارشد تبلیغات و کارگردان فیلم ساز